Ochrana osobních údajů

1. Totožnost a kontakní údaje správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen „GDPR“) je Tobiáš Kuba, IČ 19511710 (se sídlem Mohelnice, Křemačov 31) (dále také jen „Správce“).

2. Zdroje zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu postykl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontakní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je vyřížení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových sdělení.

4. Doba uložení osobních údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů

Správce při zpracování osobních údajů nevyužívá žádné zpracovatele ani nepředává osobní údaje dalším příjemcům.

6. Práva subjektu údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat vymazání osobních údajů - vymazání však bude znamenat ukončení jednání o smlouvě.

Nastavení souborů cookie
Analytické cookie

Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti Google Inc.

Reklamní cookie

Cookies které slouží k personifikaci reklam. Slouží k zobrazování relevantního obsahu.